Wat gebeurt er met je Facebook account na je overlijden?

Na het overlijden van een dierbare moet er vaak een hoop geregeld worden. Eerst de uitvaart, vervolgens de erfenis. Er komt veel op de nabestaanden af. En dat juist op een moment dat je emotioneel bent aangetast. Wij proberen je hierbij op verschillende manieren te helpen en te ondersteunen.

Eerder gaven wij al 10 tips over erfbelasting en in deze post leggen wij uit wat er gebeurt met je Facebook-profiel na je overlijden. Ook sommen we de verschillende opties voor je op.

Account met herdenkingsstatus of je account laten verwijderen

Je kunt vooraf aan Facebook mededelen wat je wilt dat er gebeurt met je account nadat je komt te overlijden. Je kan er voor kiezen je account een herdenkingsstatus te geven of aangeven dat je account permanent moet worden verwijderd van Facebook.

Accounts met herdenkingsstatus

Accounts met herdenkingsstatus vormen een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden. Accounts met herdenkingsstatus hebben de volgende belangrijke functies:

 • De zin Ter nagedachtenis aan wordt weergegeven naast de naam van de overleden persoon op zijn/haar profiel

 • Indien de privacyinstellingen van het account dit toelaten, kunnen vrienden berichten ter nagedachtenis op de tijdlijn plaatsen

 • Inhoud die deze persoon heeft gedeeld (zoals foto’s en berichten), blijft op Facebook staan en is zichtbaar voor het publiek met wie de persoon deze inhoud heeft gedeeld

 • Profielen met herdenkingsstatus worden niet in publieke ruimten weergegeven, zoals in Mensen die je misschien kent, verjaardagsherinneringen of advertenties.

 • Niemand kan zich aanmelden bij een account met herdenkingsstatus

 • Accounts met herdenkingsstatus die geen contactpersoon hebben voor het afwikkelen van zaken na overlijden, kunnen niet worden gewijzigd

 • Pagina’s met één beheerder wiens account de herdenkingsstatus heeft gekregen, worden van Facebook verwijderd als we een geldig verzoek ontvangen

Je account verwijderen

Je kunt je account permanent laten verwijderen als je komt te overlijden. Dit doe je zo:

 1. Klik rechtsboven op Facebook op  en selecteer Instellingen
 2. Klik in het menu links op Beveiliging
 3. Klik op Contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus
 4. Klik op Ervoor zorgen dat je account permanent wordt verwijderd en volg de instructies op het scherm

Hoe meld je dat een persoon is overleden of dat een account moet worden herdacht?

Als een account een herdenkingsstatus krijgt, helpt dit het account beveiligen omdat wordt voorkomen dat iemand zich bij het account kan aanmelden.

Als Facebook wordt geïnformeerd over iemands overlijden, is het hen beleid om het account van de overleden persoon een herdenkingsstatus te geven.

Houd er rekening mee dat Facebook zelfs onder deze omstandigheden geen aanmeldgegevens voor het account van iemand anders kan verstrekken. Het is altijd in strijd met het Facebook-beleid om je aan te melden bij het account van iemand anders.

Als je een profiel wilt rapporteren waarvoor de herdenkingsstatus moet worden ingesteld, neem je contact met Facebook op.

herdenkingsstatus aanvragen facebook _ respectance _ overlijden

Voor vrienden en familie

Bevestigde naaste familieleden kunnen vragen het account van de desbetreffende persoon van Facebook te verwijderen.

Wat is een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus?

Een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan op je account letten nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen. Wanneer je account de herdenkingsstatus heeft gekregen, heeft je contactpersoon de optie om het volgende te doen:

 • Een vastgezet bericht op je profiel plaatsen (bijvoorbeeld om uit naam van jou een laatste bericht te delen of om informatie te geven over een herdenkingsdienst)

 • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken (bijvoorbeeld van oude vrienden of familieleden die nog geen lid waren van Facebook)

 • Je profielfoto en omslagfoto bijwerken

Je hebt ook de optie om je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus toe te staan om een kopie te downloaden van wat je hebt gedeeld op Facebook. Mogelijk voegt Facebook in de toekomst aanvullende functies toe voor contactpersonen voor accounts met herdenkingsstatus.

Je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan het volgende niet doen:

 • Aanmelden bij je account

 • Oude berichten, foto’s of andere inhoud die je hebt gedeeld op je tijdlijn verwijderen of wijzigen

 • Berichten lezen die je hebt verzonden aan andere vrienden

 • Je vrienden verwijderen

Als je een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus bent, kun je een profiel met herdenkingsstatus op deze manier beheren:

 1. Ga naar het profiel met de herdenkingsstatus.
 2. Klik rechts onder in de omslagfoto op Beheren
 3. Gebruik het menu links om de volgende dingen te doen:
  • Een vastgezet bericht toevoegen
  • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken
  • De profielfoto en omslagfoto wijzigen

Opmerking: je moet 18 jaar of ouder zijn om een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus te selecteren.

Heeft u ervaringen of tips die u wilt delen, laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en tips kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respectance.com of via onze social media kanalen.

Deel je herinneringen,

Het Respectance team

What will happen to your Facebook account if you pass away?

To help and support you in difficult and emotional times, we give you all the information needed about what will happen to your Facebook account if you pass away.

Memorialized account or deleting your account

You can tell Facebook in advance whether you’d like to have your account memorialized or permanently deleted from Facebook.

Memorialized accounts

Memorialized accounts are a place for friends and family to gather and share memories after a person has passed away. Memorialized accounts have the following key features:

 • The word Remembering will be shown next to the person’s name on their profile
 • Depending on the privacy settings of the account, friends can share memories on the memorialized Timeline
 • Content the person shared (ex: photos, posts) stays on Facebook and is visible to the audience it was shared with
 • Memorialized profiles don’t appear in public spaces such as in suggestions for People You May Know, ads or birthday reminders
 • No one can log into a memorialized account
 • Memorialized accounts that don’t have a legacy contact can’t be changed
 • Pages with a sole admin whose account was memorialized will be removed from Facebook if we receive a valid request

Deleting your account

You can choose to have your account permanently deleted should you pass away. To do this:

 1. From the top right of Facebook, click  and select Settings
 2. From the left menu, click Security
 3. Click Legacy Contact
 4. Click have your account permanently deleted and follow the on-screen instructions

How do you report a deceased person or an account that needs to be memorialized?

Memorializing an account also helps keep it secure by preventing anyone from logging into it.

If Facebook is made aware that a person has passed away, it’s their policy to memorialize the account. Learn more about what happens to a memorialized account.

Please keep in mind that Facebook can’t provide login information for someone else’s account even under these circumstances. It’s always against Facebook’s policies to log into another person’s account.

To report a profile to be memorialized, please contact Facebook.

For friends and family

Verified immediate family members may request the removal of a loved one’s account from Facebook.

What is a legacy contact?

A legacy contact is someone you choose to look after your account if it’s memorialized. Once your account is memorialized, your legacy contact will have the option to do things like:

 • Write a pinned post for your profile (ex: to share a final message on your behalf or provide information about a memorial service)
 • Respond to new friend requests (ex: old friends or family members who weren’t yet on Facebook)
 • Update your profile picture and cover photo

You also have the option to allow your legacy contact to download a copy of what you’ve shared on Facebook, and Facebook may add additional capabilities for legacy contacts in the future.

Your legacy contact can’t:

 • Log into your account
 • Remove or change past posts, photos and other things shared on your Timeline
 • Read messages you’ve sent to other friends
 • Remove any of your friends

How to manage a memorialized profile as a legacy contact:

To manage a memorialized account (ex: add new friends, change the profile picture):

 1. Go to the memorialized profile
 2. In the bottom right of the cover photo, click Manage
 3. Use the menu on the left to do things like:
  • Add a pinned post
  • Respond to new friend requests
  • Change the profile picture and cover photo

Note: You must be 18 or older to select a legacy contact.

Do you have any experiences you would like to share with us, please let us know. For questions, remarks, experiences and notes feel free to contact us using info@respectance.com or social media.

Share you memories,

The Respectance team

From now on your loved one will only be 1 click away

 

We are happy to share with you that our team has found a way which will bring you even closer to your loved one. In this way you can share your memories and relive those irreplaceable moments anytime, anywhere.

From now on you will have access to the tribute of your loved one, for instance your dad, within 1 click. By placing your tribute on the home screen of your phone. Below you can find a very simple step-by-step guide to have your loved one always with you. You can also click here for an instruction video. We are here to help you and make it as easy as possible to remember your loved ones.

Keep them in your heart 1 beat away. Keep them in your phone 1 click away.

Follow these 7 simple steps: (iPhone)

Step 1/7:          Open the internetbrowser on your phone and go to www.respectance.com

Step 2/7:          Select your tribute (or create a new one)

Step 3/7:          Click on this icon  shareicon_2x  at the bottom of your screen

Step 4/7:          Choose ‘Add to Home Screen’ Schermafbeelding 2016-02-25 om 16.01.38

Step 5/7:          Write down the name of your loved one and click on ‘Add’

Step 6/7:          Go back to the home screen of your phone

Step 7/7           Click on the Respectance-icon, it will bring you directly to your loved one

Remember anytime, anywhere.

As ever, we really welcome your suggestions, remarks and questions. You can always reach us via social media or via mail.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team