Everyone has memories to share, keep them alive forever.

Respectance fully understands that consumer behaviour changes towards death, grief and expressing emotions, and is offering the new way consumers want to interact and engage with death, dealing with a loss, and share that with the people around.

respectance_grief_memories_tribute

Why should you use Respectance?

Losing a loved one is hard. To help you and let you hold on to memories, you can start a tribute. Dedicate a place online to your loved one. A tribute is free and it is forever. You can also leave memories and keep photos safe.

Whenever you have the need to feel the presence again of your loved one. Just go to the special place with memories and photos on your smartphone.

How easy is Respectance?

You make a special page and become the owner of all memories. Collect all those moments in words and pictures. You can keep it private or share it with friends and family. Together you can keep them alive and always come back and add new moments. You can identify yourself with a mail address or use Facebook to login.

We’re always there to assist you if you need help. You can build the memory as pleases you. Take your time.

What does Respectance bring you?

Starting a tribute is free. You can also sponsor a tribute and increase your options. Respectance is made for use on most computers, tablets and smartphones. You can access your tribute 24/7, whenever you feel the need. Sharing memories and reading and watching the stories of others is a great way to give your loss a place. A place in your heart.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team

Wat gebeurt er met je Facebook account na je overlijden?

Na het overlijden van een dierbare moet er vaak een hoop geregeld worden. Eerst de uitvaart, vervolgens de erfenis. Er komt veel op de nabestaanden af. En dat juist op een moment dat je emotioneel bent aangetast. Wij proberen je hierbij op verschillende manieren te helpen en te ondersteunen.

Eerder gaven wij al 10 tips over erfbelasting en in deze post leggen wij uit wat er gebeurt met je Facebook-profiel na je overlijden. Ook sommen we de verschillende opties voor je op.

Account met herdenkingsstatus of je account laten verwijderen

Je kunt vooraf aan Facebook mededelen wat je wilt dat er gebeurt met je account nadat je komt te overlijden. Je kan er voor kiezen je account een herdenkingsstatus te geven of aangeven dat je account permanent moet worden verwijderd van Facebook.

Accounts met herdenkingsstatus

Accounts met herdenkingsstatus vormen een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden. Accounts met herdenkingsstatus hebben de volgende belangrijke functies:

 • De zin Ter nagedachtenis aan wordt weergegeven naast de naam van de overleden persoon op zijn/haar profiel

 • Indien de privacyinstellingen van het account dit toelaten, kunnen vrienden berichten ter nagedachtenis op de tijdlijn plaatsen

 • Inhoud die deze persoon heeft gedeeld (zoals foto’s en berichten), blijft op Facebook staan en is zichtbaar voor het publiek met wie de persoon deze inhoud heeft gedeeld

 • Profielen met herdenkingsstatus worden niet in publieke ruimten weergegeven, zoals in Mensen die je misschien kent, verjaardagsherinneringen of advertenties.

 • Niemand kan zich aanmelden bij een account met herdenkingsstatus

 • Accounts met herdenkingsstatus die geen contactpersoon hebben voor het afwikkelen van zaken na overlijden, kunnen niet worden gewijzigd

 • Pagina’s met één beheerder wiens account de herdenkingsstatus heeft gekregen, worden van Facebook verwijderd als we een geldig verzoek ontvangen

Je account verwijderen

Je kunt je account permanent laten verwijderen als je komt te overlijden. Dit doe je zo:

 1. Klik rechtsboven op Facebook op  en selecteer Instellingen
 2. Klik in het menu links op Beveiliging
 3. Klik op Contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus
 4. Klik op Ervoor zorgen dat je account permanent wordt verwijderd en volg de instructies op het scherm

Hoe meld je dat een persoon is overleden of dat een account moet worden herdacht?

Als een account een herdenkingsstatus krijgt, helpt dit het account beveiligen omdat wordt voorkomen dat iemand zich bij het account kan aanmelden.

Als Facebook wordt geïnformeerd over iemands overlijden, is het hen beleid om het account van de overleden persoon een herdenkingsstatus te geven.

Houd er rekening mee dat Facebook zelfs onder deze omstandigheden geen aanmeldgegevens voor het account van iemand anders kan verstrekken. Het is altijd in strijd met het Facebook-beleid om je aan te melden bij het account van iemand anders.

Als je een profiel wilt rapporteren waarvoor de herdenkingsstatus moet worden ingesteld, neem je contact met Facebook op.

herdenkingsstatus aanvragen facebook _ respectance _ overlijden

Voor vrienden en familie

Bevestigde naaste familieleden kunnen vragen het account van de desbetreffende persoon van Facebook te verwijderen.

Wat is een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus?

Een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan op je account letten nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen. Wanneer je account de herdenkingsstatus heeft gekregen, heeft je contactpersoon de optie om het volgende te doen:

 • Een vastgezet bericht op je profiel plaatsen (bijvoorbeeld om uit naam van jou een laatste bericht te delen of om informatie te geven over een herdenkingsdienst)

 • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken (bijvoorbeeld van oude vrienden of familieleden die nog geen lid waren van Facebook)

 • Je profielfoto en omslagfoto bijwerken

Je hebt ook de optie om je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus toe te staan om een kopie te downloaden van wat je hebt gedeeld op Facebook. Mogelijk voegt Facebook in de toekomst aanvullende functies toe voor contactpersonen voor accounts met herdenkingsstatus.

Je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan het volgende niet doen:

 • Aanmelden bij je account

 • Oude berichten, foto’s of andere inhoud die je hebt gedeeld op je tijdlijn verwijderen of wijzigen

 • Berichten lezen die je hebt verzonden aan andere vrienden

 • Je vrienden verwijderen

Als je een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus bent, kun je een profiel met herdenkingsstatus op deze manier beheren:

 1. Ga naar het profiel met de herdenkingsstatus.
 2. Klik rechts onder in de omslagfoto op Beheren
 3. Gebruik het menu links om de volgende dingen te doen:
  • Een vastgezet bericht toevoegen
  • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken
  • De profielfoto en omslagfoto wijzigen

Opmerking: je moet 18 jaar of ouder zijn om een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus te selecteren.

Heeft u ervaringen of tips die u wilt delen, laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en tips kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respectance.com of via onze social media kanalen.

Deel je herinneringen,

Het Respectance team

What will happen to your Facebook account if you pass away?

To help and support you in difficult and emotional times, we give you all the information needed about what will happen to your Facebook account if you pass away.

Memorialized account or deleting your account

You can tell Facebook in advance whether you’d like to have your account memorialized or permanently deleted from Facebook.

Memorialized accounts

Memorialized accounts are a place for friends and family to gather and share memories after a person has passed away. Memorialized accounts have the following key features:

 • The word Remembering will be shown next to the person’s name on their profile
 • Depending on the privacy settings of the account, friends can share memories on the memorialized Timeline
 • Content the person shared (ex: photos, posts) stays on Facebook and is visible to the audience it was shared with
 • Memorialized profiles don’t appear in public spaces such as in suggestions for People You May Know, ads or birthday reminders
 • No one can log into a memorialized account
 • Memorialized accounts that don’t have a legacy contact can’t be changed
 • Pages with a sole admin whose account was memorialized will be removed from Facebook if we receive a valid request

Deleting your account

You can choose to have your account permanently deleted should you pass away. To do this:

 1. From the top right of Facebook, click  and select Settings
 2. From the left menu, click Security
 3. Click Legacy Contact
 4. Click have your account permanently deleted and follow the on-screen instructions

How do you report a deceased person or an account that needs to be memorialized?

Memorializing an account also helps keep it secure by preventing anyone from logging into it.

If Facebook is made aware that a person has passed away, it’s their policy to memorialize the account. Learn more about what happens to a memorialized account.

Please keep in mind that Facebook can’t provide login information for someone else’s account even under these circumstances. It’s always against Facebook’s policies to log into another person’s account.

To report a profile to be memorialized, please contact Facebook.

For friends and family

Verified immediate family members may request the removal of a loved one’s account from Facebook.

What is a legacy contact?

A legacy contact is someone you choose to look after your account if it’s memorialized. Once your account is memorialized, your legacy contact will have the option to do things like:

 • Write a pinned post for your profile (ex: to share a final message on your behalf or provide information about a memorial service)
 • Respond to new friend requests (ex: old friends or family members who weren’t yet on Facebook)
 • Update your profile picture and cover photo

You also have the option to allow your legacy contact to download a copy of what you’ve shared on Facebook, and Facebook may add additional capabilities for legacy contacts in the future.

Your legacy contact can’t:

 • Log into your account
 • Remove or change past posts, photos and other things shared on your Timeline
 • Read messages you’ve sent to other friends
 • Remove any of your friends

How to manage a memorialized profile as a legacy contact:

To manage a memorialized account (ex: add new friends, change the profile picture):

 1. Go to the memorialized profile
 2. In the bottom right of the cover photo, click Manage
 3. Use the menu on the left to do things like:
  • Add a pinned post
  • Respond to new friend requests
  • Change the profile picture and cover photo

Note: You must be 18 or older to select a legacy contact.

Do you have any experiences you would like to share with us, please let us know. For questions, remarks, experiences and notes feel free to contact us using info@respectance.com or social media.

Share you memories,

The Respectance team

Does Facebook improve your memory?

Study: Facebook May Improve Memory

Broadening online worlds could help maintain and improve cognitive abilities in old age.

6935282155_e7abeb909c_z615

Conor Friedersdorf recently put forward an interesting question: At what age will you stop using Facebook? Many of the college students, now twentysomethings, who made up Facebook’s original user base may already be feeling the fatigue. But it may be through other groups of people, for whom the site was never specifically intended but have nonetheless been discovering it in droves, that Facebook may find new ways of remaining relevant.

Janelle Wohltmann, a grad student in psychology at the University of Arizona, has been teaching the 65-plus crowd how to use the social network, in order to determine ways in which using Facebook might benefit them. She gathered a small group of adults, aged 68 to 91, who were either unfamiliar with Facebook or who had set up a profile, but rarely used it. Like a protective parent, she asked them to limit their network, only friending other members of their training group, but she also required that they post updates at least once a day.

Meanwhile, another 14 participants were asked to post short entries to a private online diary site, and yet another group — the control — were told they were on a waiting list for the Facebook lessons.

Before joining Facebook, all of her subjects participated in a series of tests and questionnaires designed to measure both social variables and cognitive ability. At the end of eight weeks, they were re-tested.

Her analysis is ongoing, but Wohltmann has already presented one finding of the study: the adults who spent the two months on Facebook showed a 25 percent improvement in their working memory. Specifically, when confronted with a continuous stream of information, like random words or letters, they were better able to focus on what the researchers told them was relevant. Being able to monitor such information and quickly add or delete the contents of their working memory, is known as “mental updating ability.”

 

Read the entire article here on the Atlantic

Police Notify Mother About Son’s Death Over Facebook

facebook-messages-1200-640x359

 

 

Anna Lamb-Creasey’s son had disappeared without a trace. She called hospitals and jails. She waited for days and then weeks and then a month, desperate for a sign of life. She posted to his Facebook page: “Rickie where are you? Love mom.”

Rickie was dead.

Lamb-Creasy might have known this sooner — if only she had checked a hidden folder on her Facebook page that most people don’t even know exists. Waiting in what’s called the “Other” folder was a message from the Clayton County, Ga., police telling her to call them.

She didn’t discover the message for nearly a month.

When you send a message to someone you don’t know on Facebook, it gets sequestered to the hidden “Other” folder, which only appears as a grayed-out tab on the site’s main messages tab. The police, like so many other Facebook users, probably have no idea this happens. (Here’s what it looks like, with emphasis added.)

Indeed, the only way to get a stranger to see your message on Facebook is tocough up $1. That will guarantee it goes to the recipient’s real mailbox. This just one ofmany cash grabs implemented by Facebook since its initial public offering last year, as the world’s largest social network chases profit to please new stockholders. Lamb-Creasy’s desperate search for her son may be the most harrowing and explicit example of how the feature does real harm to Facebook’s 1 billion users.

Read the entire article HERE

What Does The Law Say About Obtaining Access To A Dead Family Member’s Facebook Profile?

What Does The Law Say About Obtaining Access To A Dead Family Member’s Facebook Profile?

What if the bereaved feel entitled to a deeper closure, specifically, by seeking answers from or access to a dead family member’s Facebook profile? The short answer: Their chances aren’t good.

facebook-takes-a-stand-against-employers-who-request-passwords-cdad75130e-640x359

Families like the Stassens have entered legal battles with major companies like Facebook and Google in an attempt to gain access to the digital assets of dead loves ones. As heirs of their son’s estate, the parents of Benjamin Stassen feel they have a right to access his Facebook account, to search for clues as to why their son suddenly chose to commit suicide.

In the U.S., property rights vary wildly across the country’s 50 states and territories, and are largely dependent on a person’s location of residency. These laws cover the scope of many types of property: real property (e.g., real estate and housing), personal property (e.g. automobiles, tools, clothing) and intangible property — in other words, “things that have value and can be transferred from one person to another, but has no physical substance, like IP rights,” says David Ervin, intellectual property attorney and partner at the law firm Kelley Drye.

To complicate matters further, state-determined property rights can quickly enter a gray area when a resident has entered into a contract with another person or company. In this case, Facebook’s terms of service can impact an individual’s legal right to transfer web property, even after death.

 

Full article HERE on connectingdirectors.com

How 1 Billion People Are Coping With Death and Facebook

“I think I’m going to go online,” said Cheryl, logging in to Facebook from her hospital bed.

She soon reconsidered, however. “I don’t know what to write: ‘Hey I almost died last night. What’s up with you guys?'”

facebook-death-coping

Months later, Cheryl died from Hodgkin’s lymphoma. Her partner Kelli Dunham still cherishes funny memories like this one. “She was kind of a smart ass,” Dunham tells Mashfable.

The two represent a phenomenon occurring the world over: Facebook after death. Couples, families, colleagues and friends are not only coping with losing loved ones, but also interacting with the Facebook profiles they leave behind.

The situation surfaces a multitude of questions and concerns. What happens to a Facebook profile after death? How do people interact with a dead user? Should loved ones be able to access a dead user’s profile at all? What is acceptable online grieving etiquette? And finally, what has grief become in the age of social media?

As of 2012, 30 million people who maintained Facebook accounts have died, according to areport by The Huffington Post. Some studies approximate that nearly 3 million users have died in 2012 alone; 580,000 in the U.S.

Read the entire article HERE on Mashable

Introducing New Respectance

The digital afterlife goes social and so does Respectance!
With the launch of the new Facebook application Respectance integrates their existing community with social network Facebook.

On Respectance, users can instantly create a personalized Tribute for someone who passed away or has been missed for many years already.
Family and friends come together on Respectance to share their favourite memories and relive those irreplaceable moments.

Respectance-1What does the Respectance Facebook Application offer?
– Login via Facebook – Create and share tributes
– Read, share and comment on stories of others who have been touched by similar life experiences
– Create your own tribute calendar – Indicate how a tribute is connected to you:
1. in memory of a beloved person: family, friend, idol or unrelated
2. in memory of a favorite pet
3. in memory of an important event

Life & Death

Expecting a baby? Click here, and share it with your Facebook friends!

Facebook recently introduced a new timeline event to its social network, and it’s called ‘expecting a baby’.  The new option gives users the opportunity to share that they are expecting a baby, the due date, whether it’s a boy or a girl and who the other parent is.

With the introduction of this new timeline event, the issue of life and death changes the perspective of how we use and perceive social networks.

 

facebook-baby

Source: http://techcrunch.com/2012/08/13/facebook-expecting-baby/