Andre Hazes forever- 15 jaar

De grootste volkszanger van Nederland, André Gerardus “André” Hazes (30 June 1951 – 23 September 2004), is vandaag exact 15 jaar niet meer onder ons. Of toch wel? Het lijkt erop dat hij nog dagelijks in het nieuws is.

Zijn schare fans is enorm en lijkt ondanks dat hij alweer anderhalf decennium niet meer hier is, nog steeds toeneemt. Vaak als een artiest ontglipt, dan zien we een tijdelijke opwelling in populariteit, maar daarna vervagen ze geleidelijk. Bij Andre Hazes lijkt dit niet het geval.

Wat is het geheim dat zijn vlam niet uitgaat en hij nog wekelijks met veel passie wordt meegezongen bij Ajax Amsterdam wedstrijden? Hoe kan het dat als we zijn zoon, Andre Junior, en zijn dochter, Roxeanne Hazes, zien zingen, we toch steeds aan hem moeten denken?

Ons vermoeden is dat hij  diep verbonden is met de Hollandse geest, misschien meer nog dan het koningshuis. En misschien juist doordat hij verre van perfect was, of probeerde een perfect geregisseerd beeld van zichzelf naar buiten probeerde te brengen, dat hij daarom zo goed begrepen wordt door Nederlanders. Waarachtigheid, of “realness”, dat is niet iets dat je kan veinzen. Dat ben je, en dat gaan mensen nooit vergeten.

Andre Hazes forever.

Everyone has memories to share, keep them alive forever.

Respectance fully understands that consumer behaviour changes towards death, grief and expressing emotions, and is offering the new way consumers want to interact and engage with death, dealing with a loss, and share that with the people around.

respectance_grief_memories_tribute

Why should you use Respectance?

Losing a loved one is hard. To help you and let you hold on to memories, you can start a tribute. Dedicate a place online to your loved one. A tribute is free and it is forever. You can also leave memories and keep photos safe.

Whenever you have the need to feel the presence again of your loved one. Just go to the special place with memories and photos on your smartphone.

How easy is Respectance?

You make a special page and become the owner of all memories. Collect all those moments in words and pictures. You can keep it private or share it with friends and family. Together you can keep them alive and always come back and add new moments. You can identify yourself with a mail address or use Facebook to login.

We’re always there to assist you if you need help. You can build the memory as pleases you. Take your time.

What does Respectance bring you?

Starting a tribute is free. You can also sponsor a tribute and increase your options. Respectance is made for use on most computers, tablets and smartphones. You can access your tribute 24/7, whenever you feel the need. Sharing memories and reading and watching the stories of others is a great way to give your loss a place. A place in your heart.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team

10 tips over erfbelasting

16-03-2016

Het overlijden van een dierbare is al zwaar genoeg. Na het overlijden van een dierbare worden de erfgenamen vaak overspoeld, niet enkel door emoties, maar ook door post en ‘regelwerk’. Brieven van de belastingdienst, de notaris, verzekeraars en ga zo maar door. Wij hebben voor jullie 10 tips opgesteld welke voor de erfgenamen zeer handig kunnen zijn voor de afwikkeling van de erfenis.

1. Erfenis zo snel mogelijk beneficiar aanvaarden. Beneficiar aanvaarden van de erfenis betekent dat deze alleen wordt geaccepteerd bij een positief saldo. Op deze manier beland je niet in een situatie waarbij jij als erfgenaam moet opdraaien voor de kosten wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn. Het beneficiar aanvaarden van de erfenis dient te gebeuren via een notaris.

2. Overweeg een uitsluitingsclausule, oftewel anti-schoonzoon clausule. Zo voorkomt u dat de erfenis bij niet-directe familie terecht komt.

3. Neem een democratieclausule. Dit bepaalt dat uw nabestaanden beslissingen over de erfenis, bij meerderheid van stemmen kunnen nemen.

4. Benoem een executeur-afwikkelingsbewindvoerder, iemand die alle spullen uit de nalatenschap verkoopt en de opbrengsten over de erfgenamen verdeelt.

5. Laat een oud testament nakijken op gedateerde formuleringen.

6. Woningen voor de schenk- en erfbelasting moeten worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. Dit kan verwarrend zijn. Maar is wel leidend.

7. Overweeg als ouder tijdens leven al bedragen te schenken aan je erfgenamen. Zo bespaar je eventueel erfbelasting.

8. Papieren schenking van ouder naar kind. Ouders schenken hun kind een bedrag en lenen het meteen terug, tegen 6 procent rente. Na overlijden betaalt het kind er geen erfbelasting over.

9. Bij de verdeling van een nalatenschap kan je aandeel als erfgenaam verbeuren als je bij de verdeling van de nalatenschap goederen verzwijgt.

10. De eerste tien jaar na emigratie worden Nederlanders voor het successierecht behandeld alsof ze nog in Nederland wonen.

Heeft u ervaringen of tips die u wilt delen, laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en tips kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respectance.com of via onze social media kanalen.

Deel je herinneringen,

Het Respectance team

From now on your loved one will only be 1 click away

 

We are happy to share with you that our team has found a way which will bring you even closer to your loved one. In this way you can share your memories and relive those irreplaceable moments anytime, anywhere.

From now on you will have access to the tribute of your loved one, for instance your dad, within 1 click. By placing your tribute on the home screen of your phone. Below you can find a very simple step-by-step guide to have your loved one always with you. You can also click here for an instruction video. We are here to help you and make it as easy as possible to remember your loved ones.

Keep them in your heart 1 beat away. Keep them in your phone 1 click away.

Follow these 7 simple steps: (iPhone)

Step 1/7:          Open the internetbrowser on your phone and go to www.respectance.com

Step 2/7:          Select your tribute (or create a new one)

Step 3/7:          Click on this icon  shareicon_2x  at the bottom of your screen

Step 4/7:          Choose ‘Add to Home Screen’ Schermafbeelding 2016-02-25 om 16.01.38

Step 5/7:          Write down the name of your loved one and click on ‘Add’

Step 6/7:          Go back to the home screen of your phone

Step 7/7           Click on the Respectance-icon, it will bring you directly to your loved one

Remember anytime, anywhere.

As ever, we really welcome your suggestions, remarks and questions. You can always reach us via social media or via mail.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team

Guess what, Respectance is a weird social network

Indeed, this social network is not just when you stretch the leg. After your death, you can leave in charge to create a profile in Respectance , a social network for dead people. Here your friends can leave messages recalling the highlights with you and share photos and videos, as a tribute online.

 

Naamloos

That’s what Google translated for us, check out the blog HERE (in Spanish).

PuroMarketing Blog Post

PuroMarketing, a Spanish blog about marketing, mentioned Respectance in a blog post about special social networks.

According to them Respectance is a social network for the dead, where people can honor their past away family. That’s essentialy what Respectance is.

Check out the blog post HERE.
It tells us some interesting facts about social networks, for example:

Did you know every second someone creates a profile on LinkedIn?

Sidenote: the blog’s Spanish, so it’s nice to have Google Translate on!