Green Energy Hero

It’s very sad to hear that during this crisis times of the earth we all got stuck in a health crisis taking away the focus of things on which we could have such a big impact.

Last Tuesday the Green Cowboy S. David Freeman passed away because of a heart attack. He was 94 years old and not much was talked about him in these weeks. He deserves more than that, hence our little blog devoted to him.

Damian Dovarganes / Associated Press

Green energy, stop wasting energy, global warming. All themes are so much accepted as crucial to our world’s existence. This man has been busy with these themes in different roles for decades on end. He also helped to shape the Green paraghraphs with the White House.

He already talked about the issue of climate change in the 1973 book “Energy: The new era”, where he was quoted:

“We can only be certain that man is tampering ignorantly and perhaps dangerously with the planet’s environment in a very fundamental way. And if we find that excessive fuel consumption is causing threatening changes in climate, the lead time for reducing fuel consumption to ward off the threat will be quite short.”

As a real capricorn he never let go off ideals he believed in and kept on fighting for these till his final days. He was convinced of the weight of the issues and will be happy with the fact that nowadays people are so much more aware of the importance to stop wasting energy. His energy was not wasted. Thank you sir.

Please leave a memory below his tribute here.

Andre Hazes forever- 15 jaar

De grootste volkszanger van Nederland, André Gerardus “André” Hazes (30 June 1951 – 23 September 2004), is vandaag exact 15 jaar niet meer onder ons. Of toch wel? Het lijkt erop dat hij nog dagelijks in het nieuws is.

Zijn schare fans is enorm en lijkt ondanks dat hij alweer anderhalf decennium niet meer hier is, nog steeds toeneemt. Vaak als een artiest ontglipt, dan zien we een tijdelijke opwelling in populariteit, maar daarna vervagen ze geleidelijk. Bij Andre Hazes lijkt dit niet het geval.

Wat is het geheim dat zijn vlam niet uitgaat en hij nog wekelijks met veel passie wordt meegezongen bij Ajax Amsterdam wedstrijden? Hoe kan het dat als we zijn zoon, Andre Junior, en zijn dochter, Roxeanne Hazes, zien zingen, we toch steeds aan hem moeten denken?

Ons vermoeden is dat hij  diep verbonden is met de Hollandse geest, misschien meer nog dan het koningshuis. En misschien juist doordat hij verre van perfect was, of probeerde een perfect geregisseerd beeld van zichzelf naar buiten probeerde te brengen, dat hij daarom zo goed begrepen wordt door Nederlanders. Waarachtigheid, of “realness”, dat is niet iets dat je kan veinzen. Dat ben je, en dat gaan mensen nooit vergeten.

Andre Hazes forever.

Everyone has memories to share, keep them alive forever.

Respectance fully understands that consumer behaviour changes towards death, grief and expressing emotions, and is offering the new way consumers want to interact and engage with death, dealing with a loss, and share that with the people around.

respectance_grief_memories_tribute

Why should you use Respectance?

Losing a loved one is hard. To help you and let you hold on to memories, you can start a tribute. Dedicate a place online to your loved one. A tribute is free and it is forever. You can also leave memories and keep photos safe.

Whenever you have the need to feel the presence again of your loved one. Just go to the special place with memories and photos on your smartphone.

How easy is Respectance?

You make a special page and become the owner of all memories. Collect all those moments in words and pictures. You can keep it private or share it with friends and family. Together you can keep them alive and always come back and add new moments. You can identify yourself with a mail address or use Facebook to login.

We’re always there to assist you if you need help. You can build the memory as pleases you. Take your time.

What does Respectance bring you?

Starting a tribute is free. You can also sponsor a tribute and increase your options. Respectance is made for use on most computers, tablets and smartphones. You can access your tribute 24/7, whenever you feel the need. Sharing memories and reading and watching the stories of others is a great way to give your loss a place. A place in your heart.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team

Wat gebeurt er met je Facebook account na je overlijden?

Na het overlijden van een dierbare moet er vaak een hoop geregeld worden. Eerst de uitvaart, vervolgens de erfenis. Er komt veel op de nabestaanden af. En dat juist op een moment dat je emotioneel bent aangetast. Wij proberen je hierbij op verschillende manieren te helpen en te ondersteunen.

Eerder gaven wij al 10 tips over erfbelasting en in deze post leggen wij uit wat er gebeurt met je Facebook-profiel na je overlijden. Ook sommen we de verschillende opties voor je op.

Account met herdenkingsstatus of je account laten verwijderen

Je kunt vooraf aan Facebook mededelen wat je wilt dat er gebeurt met je account nadat je komt te overlijden. Je kan er voor kiezen je account een herdenkingsstatus te geven of aangeven dat je account permanent moet worden verwijderd van Facebook.

Accounts met herdenkingsstatus

Accounts met herdenkingsstatus vormen een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden. Accounts met herdenkingsstatus hebben de volgende belangrijke functies:

 • De zin Ter nagedachtenis aan wordt weergegeven naast de naam van de overleden persoon op zijn/haar profiel

 • Indien de privacyinstellingen van het account dit toelaten, kunnen vrienden berichten ter nagedachtenis op de tijdlijn plaatsen

 • Inhoud die deze persoon heeft gedeeld (zoals foto’s en berichten), blijft op Facebook staan en is zichtbaar voor het publiek met wie de persoon deze inhoud heeft gedeeld

 • Profielen met herdenkingsstatus worden niet in publieke ruimten weergegeven, zoals in Mensen die je misschien kent, verjaardagsherinneringen of advertenties.

 • Niemand kan zich aanmelden bij een account met herdenkingsstatus

 • Accounts met herdenkingsstatus die geen contactpersoon hebben voor het afwikkelen van zaken na overlijden, kunnen niet worden gewijzigd

 • Pagina’s met één beheerder wiens account de herdenkingsstatus heeft gekregen, worden van Facebook verwijderd als we een geldig verzoek ontvangen

Je account verwijderen

Je kunt je account permanent laten verwijderen als je komt te overlijden. Dit doe je zo:

 1. Klik rechtsboven op Facebook op  en selecteer Instellingen
 2. Klik in het menu links op Beveiliging
 3. Klik op Contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus
 4. Klik op Ervoor zorgen dat je account permanent wordt verwijderd en volg de instructies op het scherm

Hoe meld je dat een persoon is overleden of dat een account moet worden herdacht?

Als een account een herdenkingsstatus krijgt, helpt dit het account beveiligen omdat wordt voorkomen dat iemand zich bij het account kan aanmelden.

Als Facebook wordt geïnformeerd over iemands overlijden, is het hen beleid om het account van de overleden persoon een herdenkingsstatus te geven.

Houd er rekening mee dat Facebook zelfs onder deze omstandigheden geen aanmeldgegevens voor het account van iemand anders kan verstrekken. Het is altijd in strijd met het Facebook-beleid om je aan te melden bij het account van iemand anders.

Als je een profiel wilt rapporteren waarvoor de herdenkingsstatus moet worden ingesteld, neem je contact met Facebook op.

herdenkingsstatus aanvragen facebook _ respectance _ overlijden

Voor vrienden en familie

Bevestigde naaste familieleden kunnen vragen het account van de desbetreffende persoon van Facebook te verwijderen.

Wat is een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus?

Een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan op je account letten nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen. Wanneer je account de herdenkingsstatus heeft gekregen, heeft je contactpersoon de optie om het volgende te doen:

 • Een vastgezet bericht op je profiel plaatsen (bijvoorbeeld om uit naam van jou een laatste bericht te delen of om informatie te geven over een herdenkingsdienst)

 • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken (bijvoorbeeld van oude vrienden of familieleden die nog geen lid waren van Facebook)

 • Je profielfoto en omslagfoto bijwerken

Je hebt ook de optie om je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus toe te staan om een kopie te downloaden van wat je hebt gedeeld op Facebook. Mogelijk voegt Facebook in de toekomst aanvullende functies toe voor contactpersonen voor accounts met herdenkingsstatus.

Je contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus kan het volgende niet doen:

 • Aanmelden bij je account

 • Oude berichten, foto’s of andere inhoud die je hebt gedeeld op je tijdlijn verwijderen of wijzigen

 • Berichten lezen die je hebt verzonden aan andere vrienden

 • Je vrienden verwijderen

Als je een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus bent, kun je een profiel met herdenkingsstatus op deze manier beheren:

 1. Ga naar het profiel met de herdenkingsstatus.
 2. Klik rechts onder in de omslagfoto op Beheren
 3. Gebruik het menu links om de volgende dingen te doen:
  • Een vastgezet bericht toevoegen
  • Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken
  • De profielfoto en omslagfoto wijzigen

Opmerking: je moet 18 jaar of ouder zijn om een contactpersoon voor accounts met herdenkingsstatus te selecteren.

Heeft u ervaringen of tips die u wilt delen, laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en tips kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respectance.com of via onze social media kanalen.

Deel je herinneringen,

Het Respectance team

What will happen to your Facebook account if you pass away?

To help and support you in difficult and emotional times, we give you all the information needed about what will happen to your Facebook account if you pass away.

Memorialized account or deleting your account

You can tell Facebook in advance whether you’d like to have your account memorialized or permanently deleted from Facebook.

Memorialized accounts

Memorialized accounts are a place for friends and family to gather and share memories after a person has passed away. Memorialized accounts have the following key features:

 • The word Remembering will be shown next to the person’s name on their profile
 • Depending on the privacy settings of the account, friends can share memories on the memorialized Timeline
 • Content the person shared (ex: photos, posts) stays on Facebook and is visible to the audience it was shared with
 • Memorialized profiles don’t appear in public spaces such as in suggestions for People You May Know, ads or birthday reminders
 • No one can log into a memorialized account
 • Memorialized accounts that don’t have a legacy contact can’t be changed
 • Pages with a sole admin whose account was memorialized will be removed from Facebook if we receive a valid request

Deleting your account

You can choose to have your account permanently deleted should you pass away. To do this:

 1. From the top right of Facebook, click  and select Settings
 2. From the left menu, click Security
 3. Click Legacy Contact
 4. Click have your account permanently deleted and follow the on-screen instructions

How do you report a deceased person or an account that needs to be memorialized?

Memorializing an account also helps keep it secure by preventing anyone from logging into it.

If Facebook is made aware that a person has passed away, it’s their policy to memorialize the account. Learn more about what happens to a memorialized account.

Please keep in mind that Facebook can’t provide login information for someone else’s account even under these circumstances. It’s always against Facebook’s policies to log into another person’s account.

To report a profile to be memorialized, please contact Facebook.

For friends and family

Verified immediate family members may request the removal of a loved one’s account from Facebook.

What is a legacy contact?

A legacy contact is someone you choose to look after your account if it’s memorialized. Once your account is memorialized, your legacy contact will have the option to do things like:

 • Write a pinned post for your profile (ex: to share a final message on your behalf or provide information about a memorial service)
 • Respond to new friend requests (ex: old friends or family members who weren’t yet on Facebook)
 • Update your profile picture and cover photo

You also have the option to allow your legacy contact to download a copy of what you’ve shared on Facebook, and Facebook may add additional capabilities for legacy contacts in the future.

Your legacy contact can’t:

 • Log into your account
 • Remove or change past posts, photos and other things shared on your Timeline
 • Read messages you’ve sent to other friends
 • Remove any of your friends

How to manage a memorialized profile as a legacy contact:

To manage a memorialized account (ex: add new friends, change the profile picture):

 1. Go to the memorialized profile
 2. In the bottom right of the cover photo, click Manage
 3. Use the menu on the left to do things like:
  • Add a pinned post
  • Respond to new friend requests
  • Change the profile picture and cover photo

Note: You must be 18 or older to select a legacy contact.

Do you have any experiences you would like to share with us, please let us know. For questions, remarks, experiences and notes feel free to contact us using info@respectance.com or social media.

Share you memories,

The Respectance team

10 tips over erfbelasting

16-03-2016

Het overlijden van een dierbare is al zwaar genoeg. Na het overlijden van een dierbare worden de erfgenamen vaak overspoeld, niet enkel door emoties, maar ook door post en ‘regelwerk’. Brieven van de belastingdienst, de notaris, verzekeraars en ga zo maar door. Wij hebben voor jullie 10 tips opgesteld welke voor de erfgenamen zeer handig kunnen zijn voor de afwikkeling van de erfenis.

1. Erfenis zo snel mogelijk beneficiar aanvaarden. Beneficiar aanvaarden van de erfenis betekent dat deze alleen wordt geaccepteerd bij een positief saldo. Op deze manier beland je niet in een situatie waarbij jij als erfgenaam moet opdraaien voor de kosten wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn. Het beneficiar aanvaarden van de erfenis dient te gebeuren via een notaris.

2. Overweeg een uitsluitingsclausule, oftewel anti-schoonzoon clausule. Zo voorkomt u dat de erfenis bij niet-directe familie terecht komt.

3. Neem een democratieclausule. Dit bepaalt dat uw nabestaanden beslissingen over de erfenis, bij meerderheid van stemmen kunnen nemen.

4. Benoem een executeur-afwikkelingsbewindvoerder, iemand die alle spullen uit de nalatenschap verkoopt en de opbrengsten over de erfgenamen verdeelt.

5. Laat een oud testament nakijken op gedateerde formuleringen.

6. Woningen voor de schenk- en erfbelasting moeten worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. Dit kan verwarrend zijn. Maar is wel leidend.

7. Overweeg als ouder tijdens leven al bedragen te schenken aan je erfgenamen. Zo bespaar je eventueel erfbelasting.

8. Papieren schenking van ouder naar kind. Ouders schenken hun kind een bedrag en lenen het meteen terug, tegen 6 procent rente. Na overlijden betaalt het kind er geen erfbelasting over.

9. Bij de verdeling van een nalatenschap kan je aandeel als erfgenaam verbeuren als je bij de verdeling van de nalatenschap goederen verzwijgt.

10. De eerste tien jaar na emigratie worden Nederlanders voor het successierecht behandeld alsof ze nog in Nederland wonen.

Heeft u ervaringen of tips die u wilt delen, laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, ervaringen en tips kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respectance.com of via onze social media kanalen.

Deel je herinneringen,

Het Respectance team

From now on your loved one will only be 1 click away

 

We are happy to share with you that our team has found a way which will bring you even closer to your loved one. In this way you can share your memories and relive those irreplaceable moments anytime, anywhere.

From now on you will have access to the tribute of your loved one, for instance your dad, within 1 click. By placing your tribute on the home screen of your phone. Below you can find a very simple step-by-step guide to have your loved one always with you. You can also click here for an instruction video. We are here to help you and make it as easy as possible to remember your loved ones.

Keep them in your heart 1 beat away. Keep them in your phone 1 click away.

Follow these 7 simple steps: (iPhone)

Step 1/7:          Open the internetbrowser on your phone and go to www.respectance.com

Step 2/7:          Select your tribute (or create a new one)

Step 3/7:          Click on this icon  shareicon_2x  at the bottom of your screen

Step 4/7:          Choose ‘Add to Home Screen’ Schermafbeelding 2016-02-25 om 16.01.38

Step 5/7:          Write down the name of your loved one and click on ‘Add’

Step 6/7:          Go back to the home screen of your phone

Step 7/7           Click on the Respectance-icon, it will bring you directly to your loved one

Remember anytime, anywhere.

As ever, we really welcome your suggestions, remarks and questions. You can always reach us via social media or via mail.

Share your memories,

Kind regards,

The Respectance team

Respectance – new and simple

We’ve been working hard on the latest update of our memorial community. After the last update we received some input from users. Thank you so much for that. We have also analyzed what our current users do and don’t use a lot.

One of your comments, was that it felt too much ahead of what you were expecting. You preferred to have a simpler memorial platform to honor your loved ones, as opposed to a possible direction of bringing people together who can share their experiences or need support.

We have drawn the conclusion that it would be best to simplify things and cut down a bit on the social and community direction we could have taken on even further.

The big gift we wanted to bring you, is that all tributes will be available without payments. In all honesty, the platform started in 2006 based on personal happenings of the founders. Still we have to keep our head above the water, and have to pay for programmers, community managers and of course servers and such. That is why we need to find a model that serves the true cause of helping people keeping memories alive of loved ones and at the same time make sure that our site runs without losses.

We have now switched to a model where all tributes and memories will always be available, but with a commercial banner in it somewhere. If you do not desire such a banner in a tribute, you can simply sponsor the tribute and the banner will be gone for that period. We think this is a friendlier solution then turning tributes less visible for others when there is no sponsoring.

The other things we have done is add some features to the tribute settings. You can now change the header more easily and it will appear nicely in your normal web browser and on your smartphone. Respectance has been completely optimized so it can be used on modern web browsers, tablets and smartphones.

It’s also possible to like what others are saying with our heart symbol. And we have added a candle icon in the portraits of the lost loved ones. We think this is respectful and warm and it also helps us to differentiate between users of the platform and those who are no longer here. We want to avoid awkward situations.

The languages are under construction. We will be available in English, Dutch, Thai and Russian soon. Other languages will be added as well. This means that everybody can see the site in their own language, but the content stays the same. Imagine you live in Australia, and your nana lives in Thailand. You probably will feel comfortable in English. Your nana can also watch and participate in the site in her own Thai language. The idea is that we’re in this global village, where we share the same emotions, but the language barrier should never be in the way.

Respectance is also no longer an investor vehicle, it really is a project of serving new traditions for old unavoidable happenings by using community and new techology. The project is maintained by IIZT amsterdam, an online marketing agency. We hope to make sure that we can always profit from their insights.

As ever, we really welcome your suggestions, remarks, questions. You can always reach us via social media or via mail. On our social media we also hope to offer you inspiration and positive thoughts on dealing with loss or finding new ways.

Share your memories,
kind regards

The restart of Respectance.com

As of May 2015 we welcome Respectance as a full-fledged project within IIZT Amsterdam. After turbulent times, Respectance has grown from a start-up to a full grown project with great potential. With www.respectance.com we (re)built the world’s best memorial website. It’s a story of repositioning and sharpening a project that was far ahead of its time. Long before condoleance.nl, Respectance had already been founded. And now we’re back. Headed in a new direction.

A smaller world
With Respectance we’re moving into a new era. After a few life changing events for the founders, the platform was created in 2006. In a world that is becoming increasingly smaller, the need for a place to come together online and remember our loved-ones grows.

A new way to memorialise
Where in the old days the only way to ‘publicly memorialise’ was in the morning newspaper, the current digital age brings up a need for an online platform to mourn and reminisce. Mourning and reminiscing doesn’t happen the same way it used to, especially for the last ten years. Think of a very crowded Amsterdam Arena loudly saying goodbye to Andre Hazes. Or the fully loaded Coolsingel that accompanied Pim Fortuyn with a loud applause to his final resting place. It isn’t ‘not done’ anymore to reminisce out in the open. These past few years mourning and remembering loved ones isn’t something that we expect people to do only in private.

Online mourning
With the online reminiscing of our passed loved-ones, one of the last online taboos seem to have disappeared. We all commemorated #MH17 on Facebook, Twitter and Instagram. And with Respectance we want to fulfill this need, no matter where you live. Respectance will be available in English, Dutch, Thai and Russian. In a globalising world language shouldn’t be an obstacle. Whether your brother lives in Moscow and your aunt in Bangkok, Respectance allows you to commemorate in the language you feel most comfortable with.

Always developing
With Respectance we want to create a platform and to build and maintain a community that is always moving. That is why we would love to hear what your needs are. Whether you prefer to mourn modestly from the comfort of your own home or like to let your heart speak online. Mourning is different for everybody and very personal. That is why we are always interested in your ways and your wishes.

 

Respectance #RIP

Respectance Header

Click here to go to Respectance

Respectance’s new platform has officially been launched. To celebrate this, Respectance offers one free year of sponsorship to all existing tributes and two months of free sponsorship to all new tributes.

Let’s have a look at Respectance’s new and improved functionalities.

Always and everywhere Respectance

Mobile tabletLast year our users encountered a lot of problems while using Respectance. Unfortunately we weren’t able to solve these problems within a short amount of time. This made us think of another solution to provide our users the services they deserve. The solution was to create a whole new and improved version of Respectance’s platform. Creating a new platform required a lot of thinking but one thing was for sure; everybody with a smartphone should always and everywhere have access to our platform. This changed our starting point. Respectance should be the worlds first memorial website that works great on smartphones and tablets. This gives our users the ability to post memories, photos and videos to a tribute instantly.

Social sharing #RIP

Besides being accessible always and everywhere, it should be easy to access Respectance. Nowadays almost everyone has a Facebook account and what’s more easy then connecting your Facebook account to Respectance’s new platform? That’s why we chose to add the function to signup to Respectance, using your Facebook account.

But that’s not the only Facebook functionality we’ve build into Respectance. We also wanted to give you the opportunity to share your tributes and memories on Facebook and Twitter. Sharing is very easy, just click on the options button in Respectance and chose the platform you want to share your tribute or memory to.

Tributes

Nelson Mandela tributeWhat is Respectance without creating tributes and sharing memories? We thought it would be nice to renew the functionalities and upgrade the designs. One of our great improvements is adding a heart to a tribute or memory. We think this is a good way of showing love and compassion to the deceased person and his or her relatives. Of course we also thought about all standard functionalities Respectance already offered. Like posting memories, photos and videos. As said before, the designs also changed. A tribute should give Respectance’s users a personal feeling. We kept this in mind with all design choices we made.

What’s next?

Now we have finished Respectance’s new platform. Of course there’s always room for improvement. That’s why we would like to ask you for your help. Please leave a comment with your improvements, ideas or feedback. Or click here to send us an email. We hope to see you soon on Respectance.